outbud.pl

budownictwo, dom, wnętrze

Oddymianie budynków
Budownictwo

Oddymianie budynków – na czym polega i kiedy jest istotne?

W trakcie pożarów w budynkach powstaje duża ilość dymu. Aby go odprowadzić, stosowane są systemy oddymiania. Jak działają takie systemy?

Szybkie i skuteczne oddymianie pozwala na usunięcie dymów z budynku, w którym doszło do wybuchu pożaru. Jest ono kluczowe dla bezpieczeństwa osób, mienia i całego budynku, dlatego dzisiaj systemy tego typu są stosowane powszechnie w wielu obiektach jako elementy instalacji przeciwpożarowych – PPOŻ.

Dlaczego oddymianie budynków jest ważne?

Systemy oddymiania, które określane są także jako wentylacja oddymiająca, mają kluczowe znaczenie w systemach PPOŻ, ponieważ dym jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń podczas pożaru. 

Wdychanie powstającego podczas pożarów dymu jest główną przyczyną śmierci, ponieważ może ono spowodować uszkodzenie płuc, zatrucie tlenkiem węgla i może utrudniać widzenie, co z kolei może utrudniać ewakuację.

System wentylacji oddymiającej ma na celu usuwanie dymu z budynku, umożliwiając bezpieczną ewakuację i zapewniając dostęp do wnętrza obiektu strażakom. Usuwając dym z budynku, system oddymiania może poprawić widoczność i podnieść poziom bezpieczeństwa osób.

Oprócz ochrony mieszkańców, oddymianie może również pomóc zminimalizować uszkodzenia budynku. Dzięki usuwaniu dymu może on ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru, ograniczając uszkodzenia budynku i jego wyposażenia.

Jak powstają systemy oddymiania budynków?

Obecnie w wielu budynkach zgodnie z przepisami PPOŻ konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego systemu pozwalającego na oddymianie, który zapobiega gromadzeniu się dymu i toksycznych gazów wewnątrz budynku. 

Systemy przeznaczone do oddymiania składają się z klap oraz z wentylatorów, które sterowane są za pomocą centrali przeciwpożarowej. Dodatkowo w skład systemu wchodzą ręcznie przyciski uruchamiające system oraz detektory dymu.

1. Określenie lokalizacji elementów systemu

Pierwszym krokiem w budowie systemu oddymiania jest określenie jego lokalizacji

2. Zainstalowanie wentylatorów

W skład systemów wchodzą wentylatory oddymiające przeznaczone do usuwania dymu z budynku. Montuje się je w strategicznych miejscach blisko potencjalnego źródła ognia, a także na klatkach schodowych i przy wyjściach. Wentylatory powinny być wystarczająco mocne, aby wytworzyć w budynku podciśnienie, które wyciągnie dym z budynku

3. Zainstalowanie klap oddymiających

Klapy oddymiające są kolejnym istotnym elementem systemu oddymiania. Przeznaczone są do odprowadzania dymu i ciepła z budynku. Montowane są na dachu lub w ścianach, w zależności od projektu budynku.

4. Podłączenie do pozostałych elementów systemu

System oddymiania należy podłączyć do centrali przeciwpożarowej oraz do systemu sygnalizacji pożaru budynku. Zapewni to automatyczną aktywację systemu po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego.

5. Przetestowanie systemu

Po zainstalowaniu systemu oddymiania należy go przetestować, aby upewnić się, że działa poprawnie. 

Konieczne jest upewnienie się, że system oddymiania spełnia wszystkie przepisy przeciwpożarowe i normy budowlane.