outbud.pl

budownictwo, dom, wnętrze

umowa notarialna wynajmu mieszkania
Nieruchomości

Czy warto zawrzeć umowę najmu mieszkania za pośrednictwem notariusza?

Wynajem mieszkania to jedna z najlepszych i najpewniejszych inwestycji. Jednak aby stopa zwrotu rzeczywiście była zadowalająca konieczne jest podjęcie współpracy z odpowiedzialnym i uczciwym najemcą. W praktyce wynajmujący napotykają różne problemy, które nie zawsze są możliwe do szybkiego rozwiązania. Warto dlatego wiedzieć, że istnieją rozwiązania prawne, które pozwalają lepiej zabezpieczyć interesy wynajmujących.

Najem okazjonalny i instytucjonalny

Korzystając ze wsparcia notariusza można zawrzeć umowę najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego. Najem instytucjonalny jest przeznaczony dla firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad wynajmowaną nieruchomością. Natomiast najem okazjonalny jest rozwiązaniem dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej polegającej na obrocie nieruchomościami.

Dlaczego warto zawrzeć umowę ze wsparciem notariusza?

Ustawodawca dążąc do osiągnięcia większej kontroli państwa na polu dochodów osiąganych z tytułu wynajmu mieszkań dał wynajmującym narzędzie, które pozwala zapezpieczyć ich interesy na wypadek nieuczciwych działań najemcy.
Przykładowo, najemca może nie opłacać w terminie czynszu, dewastować lokal lub nie opuszczać nieruchomości pomimo upływu okresu czasu na który umowa została zawarta. Najem okazjonalny pozwala w takiej sytuacji łatwiej przeprowadzić eksmisję nieuczciwych lokatorów. Ułatwieniem jest fakt, iż w przypadku najmu okazjonalnego nie obowiązuje okres ochronny. Przy standardowych umowach nie jest możliwe dokonanie eksmisji lokatorów w okresie od 1 listopada do 31 marca. Ponadto istnieją ograniczenia dotyczące małoletnich oraz kobiet w ciąży. Kolejnym utrudnieniem jest konieczność zapewnienia eksmitowanym lokatorom lokalu zastępczego (przykładowo lokalu socjalnego).

Co musi zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Sama umowa wynajmu okazjonalnego nie wymaga udziału notariusza, jednak oświadczenia, które tak naprawdę chronią interesy obu strony muszą zostać poświadczone notarialnie.
Na pierwszym oświadczeniu najemca musi wskazać lokal do którego w każdej chwili może się wyprowadzić w przypadku wypowiedzenia umowy przez wynajmującego. Ponadto konieczne jest również dołączenie oświadczenia właściciela mieszkania zastępczego, iż ten rzeczywiście jest świadomy, że jego lokal został wskazany na umowie najmu okazjonalnego jako nieruchomość zastępcza.
W terminie 14 dni od podpisania umowy wynajmujący musi zgłosić ten fakt we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz następnie poinformować o fakcie dopełnienia tego obowiązku najemcę.

Koszty najmu okazjonalnego

Umowa notarialna wynajmu mieszkania z niezbędnymi oświadczeniami to koszt ok. 200 – 300 PLN. Najczęściej pokrywa go wynajmujący, co w obliczu znacznych korzyści płynących z tego rozwiązania jest zdecydowanie niewielką kwotą.