outbud.pl

budownictwo, dom, wnętrze

jak ułożyć kostkę brukową
Dom

Jak ułożyć kostkę brukową i jakie narzędzia są potrzebne?

Brukarstwo umożliwia tworzenie oryginalnych wzorów. Układanie kostki brukowej jest popularnym sposobem no wyrównanie terenu oraz jego ozdobienie. Dowiedz się już dzisiaj, jak ułożyć kostkę brukową.

Narzędzia potrzebny do układania kostki brukowej

Aby ułożyć kostkę brukową trzeba mieć następujące narzędzia:
– miarę do mierzenia proporcji i odległości,
– grabie – pomogą rozprowadzić podbudowę,
– poziomicę – pozwoli na równe położenie kostki,
– folię ochronną – oddziel je od siebie materiały potrzebne do kładzenia kostki,
– ubijak – utwardzi podłoże,
– łopatę – pomoże przenieść materiał sypki
– taczkę – przywiezie potrzebne materiały budowlane,
– szlifierkę do cięcia kostki brukowej,
– sznurek lub znaczniki traserskie aby wyznaczyć granice terenu.

jak ułożyć kostkę brukową

Zobacz także: https://outbud.pl/jaki-impregnat-do-kostki-brukowej/

Jak ułożyć kostkę brukową?

Ułożenie kostki brukowej ułatwi poruszanie się po danym terenie oraz nada mu estetycznego wyglądu. Aby ułożyć kostkę brukową należy wykonać kilka istotnych kroków…

Krok pierwszy: wybranie materiału

Trzeba dobrać materiał oczywiście do warunków jego użytkowania pod względem grubości kostki brukowej, wytrzymałości, odporności na nacisk oraz uszkodzenia mechaniczne.
Kostki o grubości 4 cm używa się do kładzenia chodników lub ozdobnych opasek dookoła budynku. Grubość kostki 6 cm może być stosowana na obszarze o obciążeniu do 3,5 tony. Kostka 8 cm stosowana jest na parkingach i ulicach, a 10 cm na terenach, które narażone są na duże obciążenia.

Krok drugi: prace ziemne

Przed układaniem kostki trzeba wykonać wgłębienie o odpowiedniej głębokości. Jeśli obciążenie terenu będzie duże wgłębienie musi mieć co najmniej pół metra. Ścieżka ogrodowa nie będzie miała dużego obciążenia więc koryto może mieć od 10 do 20 cm.
Ważną czynnością wiatry profilowanie i zagęszczanie dna wykopu, tak by łatwo było z niego odprowadzić nagromadzoną wodę. Można w tym celu wykonać spadki lub zamontować liniowe odwodnienie nawierzchni.
Aby kostka była trwała należy wymieszać podłoże z wodą i cementem i wyrównać je.

Krok trzeci: obrzeża

Rodzaj krawężników uzależniony jest oczywiście od przeznaczenia nawierzchni. Do ścieżki w ogrodzie stosuje się krawężniki chodnikowe lub palisadę, a do podjazdów krawężniki drogowe.
Obrzeża mocowane są na warstwie zagęszczonej, którą po związaniu z zewnątrz podsypuje się ziemią, a wewnątrz cementem z wilgotnym piaskiem.

Krok czwarty – jak ułożyć kostkę brukową: nawierzchnia

Kostkę układa się na przygotowanej nawierzchni w wybrany wzór. Kostki muszą być osadzone blisko siebie w ciasno sposób. Należy brać kostki z trzech różnych palet, by nawierzchnia miała ciekawy odcień.
Do układa się kostkę nie można chodzić po podbudowie. Można jednak chodzić po już ułożonej warstwie.
Po ułożeniu całej kostki trzeba ją odpowiednio docisnąć, a następnie obsypać piaskiem. Aby zwiększyć odporność kostki i ograniczyć jej chłonność można ją zaimpregnować.

Jak ułożyć kostkę brukową – o czym jeszcze warto pamiętać?

Często popełnianym błędem podczas układania kostki brukowej, na etapie podbudowy, jest brak zachowania właściwego spadku nawierzchni. Powinien on wynosić 1-2%. W innym wypadku bardzo możliwe, że dojdzie do zalegania wody na kostce – a tego chcemy uniknąć!

Jak ułożyć kostkę brukową w właściwy sposób? Z pewnością z pomocą geodety. Specjalista ten w profesjonalny sposób zajmie się badaniem gruntu oraz wyznaczeniem jego parametrów przed ruszeniem budowy.

Kolejnym częstym błędem jest układanie kostki za blisko siebie. Powinno się zachować pomiędzy nimi ok. 3 cm szczeliny.

Dodatkowo, aby uchować się od zniszczeń na kostce brukowej, po zakończeniu procesu ich budowy, należy pamiętać o tym, aby nie używać przy wyrównaniu powierzchni zagęszczarki wibracyjnej, która nie zawiera elastomerowej osłony zabezpieczającej płytę stalową.

Jak ułożyć kostkę brukową – podsumowanie

Z pewnością dzięki zastosowaniu naszych porad można cieszyć się piękną kostką brukową. Pamiętaj – jeśli jednak nie czujesz się na siłach, aby podołać tej czynności samemu, to pamiętaj, aby się do tego nie zmuszać! Lepiej wydać raz pieniądze na profesjonalną ekipę budowlaną, niż dodatkowe koszty przeznaczyć na poprawki przy nieudanej próbie układania tego materiału.